Dzień III - 14 czerwca (piątek)


*        Pobudka, toaleta poranna, modlitwa
*        Śniadanie
*        Przygotowania do wyjazdu- pakowanie, porządkowanie pokoi
*        Podziękowanie za pobyt- wręczenie upominków
*        Zwiedzanie średniowiecznych zamków Mirów i Bobolice- spacer trasą widokową łączącą oba zamki
*        Obiad
*        Wręczanie dzieciom dyplomów w autokarze
*        Powrót do Łodzi w godzinach wieczornych
*        Spotkanie z rodzicami FOTO