Dzień V - piątek

 1. Przygotowania do wyjazdu
 2. Podziękowania za pobyt – wręczenie upominków
 3. Wyjazd do Częstochowy
 4. Majowe spotkanie z Matką Bożą Częstochowską
 5. Spacer po Jasnej Górze
 6. Odwiedziny u sióstr Honoratek na ulicy Klasztornej
  • zwiedzanie Izby Pamięci Sł.B. A.R.Godeckiej - Patronki Przedszkola 
 7.  Powrót do Łodzi – spotkanie z rodzicami ok. godziny 18.00


Dzień IV - czwartek

 1. Zwiedzanie najokazalszych na Jurze ruin – Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu oraz Grodu na Górze Birów – rekonstrukcji osady średniowiecznej 
 2. Zajęcia plastyczne: „Na zamku”   
 3. Podchody z przyjacielem przyrody Krasnalem Hałaba
 4. Wieczorne spotkanie przy ognisku z pieczeniem kiełbasek
 5. Majowe spotkania z Maryją 
 6. Bajka na dobranoc, przygotowanie do snu
FOTO

Dzień III - środa

 1. Wspólny śpiew - nauka nowych piosenek dla Hałabały
 2. Spacer wokół średniowiecznych zamków: Mirów i Bobolice trasą widokową łączącą oba zamki; zwiedzanie z przewodnikiem wnętrza zamku w Bobolicach: komnaty rycerskiej, izb czeladnych, kuchni, sali łowieckiej
 3. Wielki bal dyskotekowy na zamku u Krasnala Hałabały
 4. Remonty na zamku - prace plastyczne
 5. Zabawy dowolne z wykorzystaniem wielkich gier planszowych
 6. Majowe spotkania z Maryją
 7. Bajka na dobranoc, przygotowanie do snu

  


                         BAL - zdjęcia

Dzień II – wtorek

 1. Wycieczka piesza z przewodnikiem na Górę Zborów, zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach 
 2. Zajęcia plastyczne: „Nasz przyjaciel Hałabała” 
 3. Turniej rycerski i zdobywanie tytułu ”Damy Dworu” 
 4. Wieczorny spacer po najbliższej okolicy i zabawy na powietrzu 
 5. Majowe spotkania z Maryją 
 6. Bajka na dobranoc, przygotowanie do snu


Dzień I – poniedziałek

 1. Wyjazd autokarem w godzinach rannych - modlitwa przed podróżą, błogosławieństwo rodziców
 2. Przyjazd do pensjonatu Stacja Jura, zakwaterowanie, zapoznanie z pomieszczeniami i zasadami poruszania się po budynku
 3. Po obiedzie spacer po najbliższej okolicy
 4. Zajęcia plastyczna – „Ruiny zamczyska na górskich wzniesieniach”
 5. Zabawy ruchowe na powietrzu
 6. Majowe spotkania z Maryją - udział w nabożeństwie majowym w miejscowym kościele
 7. Bajka na dobranoc, przygotowanie do snu