Dzień V - piątek

  1. Przygotowania do wyjazdu
  2. Podziękowania za pobyt – wręczenie upominków
  3. Wyjazd do Częstochowy
  4. Majowe spotkanie z Matką Bożą Częstochowską
  5. Spacer po Jasnej Górze
  6. Odwiedziny u sióstr Honoratek na ulicy Klasztornej
    • zwiedzanie Izby Pamięci Sł.B. A.R.Godeckiej - Patronki Przedszkola 
  7.  Powrót do Łodzi – spotkanie z rodzicami ok. godziny 18.00