15 maja 2009 – piątek

DZIEŃ PIĄTY


• Powitanie dnia wspólną modlitwą w kaplicy.

• Pakowanie swoich rzeczy.

* Wręczanie upominków i składanie podziękowań dla sióstr,
które gościły przedszkolaków

• Rozdanie dyplomów i pamiątek z uczestnictwa na "Zielonym Przedszkolu

* Nawiedzenie Sanktuarium Jasnogórskiego oraz Izby Pamięci
Patronki Przedszkola Matki Anieli Róży Godeckiej:

. uczestniczenie we Mszy św.
przed obrazem Matki Bożej

. zwiedzanie zabytków Jasnej Góry

. oglądanie pamiątek po Anieli Róży Godeckiej w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Honoratek


• Powrót do Łodzi w godzinach popołudniowych.

* Wręczenie przez dzieci rodzicom dyplomów uznania za
umożliwienie im pobytu na Zielonym Przedszkolu.

14 maja 2009 - czwartek

DZIEŃ CZWARTY

• Powitanie dnia wspólną modlitwą w kaplicy

• Poznanie przyjaciół Franklina (podział dzieci na 5 drużyn: rozwiązywanie zagadek, układanie puzzli)

* ZABAWA KONSTRUKCYJNA - "Budowniczy” (zebranie dzieci na placu przed domem i odczytanie listu od Franklina i jego przyjaciół, podział dzieci na 5 grup, przystąpienie do budowy samochodów dla przyjaciół Franklina)

• Wesołe muzykowanie - przegląd piosenki różnej z wykorzystaniem nietypowych instrumentów perkusyjnych(szyszki, patyki, kamyki itp.)


• Ognisko i pieczenie kiełbasek.

• Pląsy ,zabawy przy ognisku.

• Litania Loretańska przed figurą Matki Bożej.


13 maja 2009 - środa

DZIEŃ TRZECI

* Powitanie wspólną modlitwą w kaplicy.

• "Wysokogórska wspinaczka" - ruiny zamku

* TURNIEJ ZRĘCZNOŚCIOWY

- przejście przez lochy (tunel)

- dzielny przedszkolak (wspinaczka pod górę)

- pokonanie przeszkód ( slalom między drzewami)

* WIZYTA W IZBIE TWÓRCZEJ JANA WEWIÓRA.

Wysłuchanie historii powstania Olsztyna, oglądanie bajecznie kolorowej, ruchomej szopki (800 figur, ponad 300 ruchomych) umieszczonej w zabytkowej drewnianej chałupie, zwiedzanie podziemnych lochów zawierających sceny z historii olsztyńskiego zamku.

• malowanie kamieni – przekształcanie w owady

• BAL NA ZAMKU Z FRANKLINEM

• Litania Loretańska przed figurą Matki Bożej.12 maja 2009 – wtorek

DZIEŃ DRUGI


• Radosne powitanie dnia piosenką pt .,,Aniele Boży stróżu mój”


* ZABAWA WYLICZANKA: „Kto w lesie mieszka"; prowadzenie obserwacji przyrody, przy
użyciu lup, lornetek lup, gromadzenie skarbów lasu.

• Przedstawienie obserwowanego krajobrazu na dużych
arkuszach papieru z wykorzystaniem farb plakatowych lub
pasteli( technika wykonania pracy do wyboru przez dziecko)
• Układanie rymowanek o przyrodzie.
• Zapoznanie z piosenką pt. "Pięknie jest żyć".

* ZABAWA TROPIĄCA: Podchody
Poruszanie się po lesie zgodnie ze wskazówkami i znakami,
z uwzględnieniem zasad właściwego zachowania się w lesie,
wykonanie poleceń, odczytanie hasła.

• Litania Loretańska przed figurą Matki Bożej.
• Zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu sportowego i rekreacyjnego.
• Wspólna modlitwa wieczorna w kaplicy.Pięknie jest żyć

1. Dobrze jest żyć, bo życie to cudny koncert jest.
Jest miejsce w nim na słońce i deszcz.
Dobrze jest żyć i z życiem tak zaprzyjaźnić się.
Choć w oku łza, choć w oku łza, po nocy zawsze jest dzień.
Ref:
Więc żyć mi się chce i śpiewać się chce,
bo dobre serce pięknym czyni mnie. /x2

2. Dobrze jest żyć, bo życie to cudny koncert jest.
Jest miejsce w nim na słońce i deszcz.
Dobrze jest żyć, bo w życiu wciąż różne drogi są.
Uśmiechnij się, uśmiechnij się, niech słońce rozpali serce twe.
Ref:
Więc żyć mi się chce i śpiewać się chce,
bo dobre serce pięknym czyni mnie. /x2  11 maja 2009 - poniedziałek

DZIEŃ PIERWSZY

Przyjazd do Olsztyna: zakwaterowanie w pokojach (rozmieszczenie dzieci w pokojach zgodnie z ich oczekiwaniami zostało zaplanowane jeszcze w przedszkolu, przed wyjazdem)

Zapoznanie z pomieszczeniami i zasadami poruszania się po
budynku.
Poznanie najbliższego otoczenia.

* ZABAWA: Szukamy Franklina

Dzieci idą tropem pozostawionych przez żółwika listów,
rozwiązują ukryte w nich zadania i szukają Franklina. W listach
odnajdują prośby, roślin i zwierząt, o odpowiednie zachowanie
się w lesie. Po odszukaniu żółwika razem śpiewają piosenkę
pt. ,,Zielono nam”

Wykonanie żółwika Franklina – sklejanie papierowych elementów.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z Franklinem.

Litania Loretańska przed figurą Matki Bożej –
modlitwa wieczorna.Zielono nam

1. Spotkaj z nami przyjaciela co wesołą minę ma.
Wszystkie dzieci rozwesela i poznaje z nami świat.
Ref:
Wesoło nam, zielono nam. Jak miło płynie czas.
Wesoło nam, zielono nam. Gdy Franklin wita nas.

2. Ten pogodny, mały żółwik wiele przygód co dzień ma.
I ze swymi przyjaciółmi do zabawy wzywa nas.
Ref:
Wesoło nam, zielono nam...