11 maja 2009 - poniedziałek

DZIEŃ PIERWSZY

Przyjazd do Olsztyna: zakwaterowanie w pokojach (rozmieszczenie dzieci w pokojach zgodnie z ich oczekiwaniami zostało zaplanowane jeszcze w przedszkolu, przed wyjazdem)

Zapoznanie z pomieszczeniami i zasadami poruszania się po
budynku.
Poznanie najbliższego otoczenia.

* ZABAWA: Szukamy Franklina

Dzieci idą tropem pozostawionych przez żółwika listów,
rozwiązują ukryte w nich zadania i szukają Franklina. W listach
odnajdują prośby, roślin i zwierząt, o odpowiednie zachowanie
się w lesie. Po odszukaniu żółwika razem śpiewają piosenkę
pt. ,,Zielono nam”

Wykonanie żółwika Franklina – sklejanie papierowych elementów.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z Franklinem.

Litania Loretańska przed figurą Matki Bożej –
modlitwa wieczorna.Zielono nam

1. Spotkaj z nami przyjaciela co wesołą minę ma.
Wszystkie dzieci rozwesela i poznaje z nami świat.
Ref:
Wesoło nam, zielono nam. Jak miło płynie czas.
Wesoło nam, zielono nam. Gdy Franklin wita nas.

2. Ten pogodny, mały żółwik wiele przygód co dzień ma.
I ze swymi przyjaciółmi do zabawy wzywa nas.
Ref:
Wesoło nam, zielono nam...