15 maja 2009 – piątek

DZIEŃ PIĄTY


• Powitanie dnia wspólną modlitwą w kaplicy.

• Pakowanie swoich rzeczy.

* Wręczanie upominków i składanie podziękowań dla sióstr,
które gościły przedszkolaków

• Rozdanie dyplomów i pamiątek z uczestnictwa na "Zielonym Przedszkolu

* Nawiedzenie Sanktuarium Jasnogórskiego oraz Izby Pamięci
Patronki Przedszkola Matki Anieli Róży Godeckiej:

. uczestniczenie we Mszy św.
przed obrazem Matki Bożej

. zwiedzanie zabytków Jasnej Góry

. oglądanie pamiątek po Anieli Róży Godeckiej w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Honoratek


• Powrót do Łodzi w godzinach popołudniowych.

* Wręczenie przez dzieci rodzicom dyplomów uznania za
umożliwienie im pobytu na Zielonym Przedszkolu.