Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej: Zielone Przedszkole Kroczyce 12-14.06.2019 r.

Na Zielone Przedszkole w Kroczycach do wspólnej wędrówki od 12 do 14 czerwca 2019r. Szlakiem Orlich Gniazd zaprasza dzieci wesoła kluska Pyza- wielka miłośniczka podróży i przyjaciółka przyrody.
Wyjazd organizowany jest dla dzieci, które uczęszczają do Przedszkola Sióstr Honoratek w Łodzi przy ul. Lokatorskiej 12.

Poprzez swoją postawę, Pyza rozwija dziecięcą wrażliwość, dostarcza właściwych wzorców osobowych, moralnych, pomaga kształtować zdolność porozumiewania się dziecka zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi, wskazuje dzieciom piękno otaczającego świata przyrody, ochrony jej zasobów, zachęca do poznawania życia zwierząt, pozwala dostrzec wartości takie jak: przyjaźń, dobroć, prawda, piękno, pomaga poznać piękno różnych regionów Polski. Otoczenie przyrodnicze stanowi jeden z ważniejszych filarów w pracy przedszkola, przyroda obok życia rodzinno- społecznego jest skarbnicą tematów do pracy z dziećmi.


Dziećmi opiekuje się Pyza, pomagać jej będą panie: Marta, Małgosia J. i Małgosia Cz. oraz siostry: Ewelina i Natanaela 


  Ramowy rozkład dnia: 


8:00- pobudka przy muzyce, toaleta poranna, ubieranie się, ścielenie łóżek
  • Modlitwa poranna
8:45- gimnastyka poranna na świeżym powietrzu

9:00- śniadanie

9:30-13:45- zajęcia programowe

14:00- obiad

14:30-15:30- poobiedni odpoczynek, kolorowanie, czytanie, zabawa w pokojach

15:30- 17:45- zajęcia programowe, podwieczorek w terenie

18:00- kolacja

19:00- spacer, zajęcia programowe
  • Modlitwa wieczorna

20:30- bajka na dobranoc, przygotowanie do snu