Dzień trzeci - środa

Pobudka, toaleta poranna, modlitwa.
Śniadanie
Przygotowania do wyjazdu- pakowanie, porządkowanie pokoi.
Podziękowanie za pobyt- wręczenie upominków.
Obiad.
Wycieczka do Alpinarium i Arboretum w Rogowie - zwiedzanie z przewodnikiem.
Wręczanie dzieciom dyplomów w autokarze.
Powrót do Łodzi- spotkanie z rodzicami ok. godz. 16:30-17:00