Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej...

Założenia organizacyjne:

Zielone Przedszkole w Olsztynie przebiegać będzie pod hasłem „Zielona przygoda z Franklinem”. Wyjazd jest organizowany dla dzieci, które uczęszczają do przedszkola (grupa do 30 osób). Opiekę nad dziećmi będzie sprawować 5 nauczycielek.

Ramowy rozkad dnia:

8.00 – pobudka przy muzyce, toaleta poranna, ubieranie się, ścielenie łóżek.
8.45 – gimnastyka na świeżym powietrzu, modlitwa poranna w kaplicy
9.00 – śniadanie
9.30 – 12. 45 - zajęcia programowe
13.00 – obiad
13.30 – 14.00 – odpoczynek
14.00 – 17.45
- wspólne śpiewanie
- zabawy terenowe i ruchowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego
- zajęcia programowe
- zajęcia plastyczne
- podwieczorek (16.00 w terenie)
18.00 – kolacja
19.00 – spacer, zabawy taneczne, zabawy ruchowe
20.00 – toaleta wieczorna
21.00 – przygotowanie do snu, modlitwa wieczorna, bajka na dobranoc