Dzień V - piątek, 11 maja 2012

1. Pobudka... bardzo wcześnie rano
2. Podziękowania za pobyt – wręczenie upominków
3. Wyjazd do Częstochowy z postojem przed Krakowem
4. Ciepły posiłek w Częstochowie u Sióstr Honoratek
5. Zwiedzanie Jasnej Góry
6. Wręczanie dzieciom dyplomów w autokarze
7. Powrót do Łodzi – spotkanie z rodzicami około 17.30