Dzień V - piątek, 10 maja 2013

1. Pobudka, toaleta poranna, modlitwa.
2. Podziękowania za pobyt- wręczenie upominków.
3. Przygotowanie do wyjazdu.
4. Obiad.
5. Zwiedzanie Alpinarium i Arboretum w Rogowie.
6. Wręczanie dzieciom dyplomów w autokarze.
7. Powrót do Łodzi- spotkanie z rodzicami.