Dzień V - piątek, 9 maja

1. Pobudka, toaleta poranna, modlitwa.
2. Gimnastyka. Śniadanie.
3. Przygotowania do wyjazdu:
      - poszukiwanie i rozpoznawanie swoich rzeczy
      - układanie i zamykanie walizek
      - porządkowanie pokoi
4. Zabawy dowolne na terenie ośrodka, słodkie co nieco.
5. Wręczanie dzieciom pamiątek z „Zielonego Przedszkola”
6. Obiad bez poobiedniego odpoczynku.
7. Powitanie pana kierowcy:
      - pakowanie rzeczy do autokaru
      - zajmowanie miejsc i przygotowanie do dalszej podróży
8. Przejazd do Uniejowa:
     - spotkanie ze średniowieczem w Kasztelu Rycerskim
     - słodkie co nieco
9. Powrót do Łodzi.
10. Powitanie stęsknionych rodziców.
11. Kolacyjka i bajkowe opowieści na dobranoc już w domku.