14 maja 2010 – piątek 1. Powitanie dnia wspólną modlitwą w kaplicy.
 2. Wizyta w „Pijalni Wód” i spacer po parku.
 3. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu sportowego i rekreacyjnego.
 4. Pakowanie swoich rzeczy.
 5. Wręczenie upominków siostrom, które gościły nas w domu:
  - wręczenie malowanych słoiczków,
  - śpiew piosenek,
  - składanie podziękowań.
 6. Rozdanie dyplomów i pamiątek za uczestnictwa w „Zielonym Przedszkolu”.
 7. Powrót do Łodzi w godzinach wieczornych (17.30 - 18.00).
 8. Wręczenie przez dzieci Rodzicom dyplomów uznania za umożliwienie im pobytu na Zielonym Przedszkolu.