SPAŁA - maj 2011

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Założenia organizacyjne: Zielone Przedszkole w Spale przebiegać będzie pod hasłem „Zielone przygody z Misiem Uszatkiem”. Wyjazd jest organizowany dla dzieci, które uczęszczają do przedszkola (grupa do 34 osób ). Opiekę nad dziećmi będzie sprawować 5 nauczycielek (oraz 1 siostra pielęgniarka).

RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

8.00 – pobudka przy muzyce, toaleta poranna, ubieranie się, ścielenie łóżek
8.45 - modlitwa poranna w kaplicy, gimnastyka na świeżym powietrzu
9.00 – śniadanie
9.30 – 12.45 - zajęcia programowe
13.00 – obiad
13.30 – 14.00 – odpoczynek
14.00 - zajęcia programowe
- zabawy terenowe i ruchowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego
- zajęcia plastyczne, wspólne śpiewanie
- podwieczorek (16.00 w terenie)
18.00 – kolacja
19.00 – spacer, zabawy taneczne, zabawy ruchowe
20.00 – bajka na dobranoc, modlitwa wieczorna
20.30 – toaleta wieczorna, przygotowanie do snu